Verzekeringen ondernemer

U bent ondernemer

Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot verzekeringen voor ondernemers.

Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht. Uw werknemers (arbeiders en bedienden) hebben recht op een vergoeding indien zij een ongeval hebben tijdens de uitoefening van hun professionele activiteit en tijdens de rit van en naar het werk. Ook tijdelijk of deeltijds tewerkgestelde personen of personen in opleiding hebben recht op deze vergoeding.

Pensioenopbouw

De loonlasten stijgen alsmaar, daarom zijn werkgevers vaak op zoek naar een alternatieve, fiscaal vriendelijke beloningsvorm voor hun personeel (de zogenaamde “extralegale voordelen”). Een groepsverzekering voor uw personeel afsluiten is de ideale oplossing. De wetgever stimuleert deze vorm van verloning. U mag de premie integraal als bedrijfslast aftrekken en de werknemer zal netto veel meer overhouden van het bruto bedrag dan bij loon. Een plan op maat voor uw arbeiders en / of bedienden is mogelijk.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering weegt hoe langer hoe zwaarder op het gezinsbudget. Daarom is ook een collectieve hospitalisatieverzekering een interessant extralegaal voordeel voor uw werknemers.  Zij beschikken op die manier over een goede hospitalisatieverzekering die ze tot uitdiensttreding niet zelf moeten financieren. Mogelijkheid bestaat om ook hun gezinsleden (al dan niet zelf betalend) interessant aan te sluiten. Bij uitdiensttreding kan uw werknemer de dekking individueel  voortzetten mits het afsluiten van een bijkomend contract. Vraag naar de mogelijkheden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering is wettelijk verplicht om slachtoffers van een ongeval de zekerheid van een vergoeding te bieden. Deze dekking betaalt de schade die U heeft toegebracht aan een derde partij, niet enkel stoffelijke maar ook lichamelijke schade.

Rechtsbijstand

In bepaalde gevallen ontstaat discussie en heeft U nood aan juridische bijstand. De dekking rechtsbijstand regelt en betaalt dan uw juridisch adviseur. Ook wanneer U schade heeft die U wil terugvorderen van een derde partij, regelt uw rechtsbijstand de terugvordering bij de aansprakelijke persoon.

Omniumverzekering

Uiteraard kan ook uw wagen schade oplopen bij een ongeval waarvoor U aansprakelijk bent. De wettelijk verplichte verzekering betaalt deze schade echter niet, de omniumverzekering is dan de oplossing. Ook wanneer er geen tegenpartij betrokken is of de tegenpartij niet gekend is, komt de omniumverzekering tussen in de door U opgelopen schade. U kan kiezen tussen de “gedeeltelijke omnium (glasbraak, diefstal, brand en natuurschade) of de “volledige omnium” (gedeeltelijke omnium + eigen voertuigschade). Er zijn veel formules mogelijk, wij kunnen zeker een aanbod doen volgens uw verwachtingen.

Bijstand na ongeval of pech

Wanneer U wagenpech heeft, wenst U snel geholpen te worden en bij langere immobilisatie een vervangwagen ter beschikking te krijgen. De bijstandsverzekering kan dan het leed verzachten.

Brandverzekering

De investering in gebouwen, machines, koopwaar,….loopt vaak hoog op. Ondanks al uw maatregelen en goede zorgen zijn een aantal zaken onvoorzienbaar: een batterijlader of heftruck vat ’s nachts vuur en vernielt een deel van de koopwaar, een storm blaast een deel van het dak weg en uw goederen zijn onverkoopbaar door waterschade,….. Een goede, op maat van het bedrijf gemaakte brandverzekering is dan een absolute must. Zo bent U tenminste van de financiële zorgen verlost.

Bedrijfsschade

Een gedekt schadegeval in het kader van uw brandverzekering leidt echter vaak niet alleen tot materiële schade maar ook tot inkomensverlies, omzetverlies en bijkomende kosten: U mist door het opnieuw moeten bestellen van de beschadigde goederen uw verkoopseizoen, U moet tijdelijk een ander magazijn huren, ….maar ondertussen moet uw personeel wel betaald blijven en lopen een hoop vaste kosten gewoon door. De dekking bedrijfsschade springt dan bij. Bovenop de vergoeding van de materiële schade zal U een vergoeding ontvangen gebaseerd op uw omzet, het winstverlies of de doorlopende vaste kosten.

Diefstalverzekering

Is uw bedrijfspand niet permanent bewoond of uitgerust met videobewaking en /of alarmcentrale, dan is een goede diefstaldekking geen overbodige luxe. Naast de klassieke diefstalwaarborg voor het gebouw en de inboedel, bestaat de mogelijkheid om uw meest waardevolle voorwerpen in alle risico’s te verzekeren.

“Alle risico’s” elektronica

Uw onderneming draait voor een groot stuk op elektronica: computers, telefooncentrale, kopieerapparaat, sturing van machines,…De bijbehorende investering is vaak aanzienlijk. Overspanning op het netwerk, waterschade, een dom ongeluk met een tas koffie,… kan de goede werking ervan storen waardoor klanten niet meer bediend kunnen worden en uw personeel technisch werkloos is. Deze dekking zorgt dan voor een snelle vergoeding.

Machinebreuk

Machines hebben in productiebedrijven een cruciale functie. Maar ze kunnen stuk gaan, door foutieve bediening, door externe oorzaken, een vreemd voorwerp in de machine of zelfs sabotage. De herstellingskost is vaak erg hoog.  De dekking machinebreuk kan dan zorgen voor een snelle vergoeding waardoor U snel weer kan opstarten.

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Ondernemen is risico’s nemen. Als bedrijfsleider probeert U de risico’s juist in te schatten, te controleren en te voorkomen. Maar onvermijdelijk zal U tijdens de uitoefening van uw activiteiten geconfronteerd worden met schade die U heeft berokkend aan derden (materieel en lichamelijk). De gevraagde claims lopen vaak erg hoog op. Tegen de financiële gevolgen van deze risico’s kan U zich verzekeren met deze dekking.

Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

Maar ook na levering van uw dienst en/of product kan U geconfronteerd worden met problemen: de door U geplaatste vloer komt los, de door U geleverde wasmachine ontploft, de door U geplaatste elektriciteitsleidingen veroorzaken brand,… Ook na levering blijft U aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door gebreken aan het product of vergissingen tijdens de installatie / plaatsing. Deze dekking helpt U de schade te vergoeden.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Een wettelijk verplichte verzekering voor iedereen die een openbaar toegankelijke ruimte uitbaat: restaurant, dancing, winkelruimte,… In dat geval bent U altijd burgerlijk aansprakelijk voor schade door brand en ontploffing. Of U effectief een fout heeft gemaakt, speelt geen rol. U bent immers “objectief”, en dus altijd, aansprakelijk voor de schade. Deze verplichting geldt ook bij het organiseren van feesten, fuiven, muziekoptredens,…

Beroepsaansprakelijkheid

Bepaalde categorieën zelfstandigen lopen een extra zwaar risico. De schade die kan veroorzaakt worden door hun intellectuele vergissing of fout is vaak enorm. We denken voornamelijk aan architecten, artsen, kinesisten, accountants,… Omwille van de specifieke en erg grote risico’s kunnen zij zich voor hun specifieke beroepsaansprakelijkheid verzekeren.

Meer informatie

Neem contact op voor meer informatie
over onze diensten.

Neem contact op